Rekonstrukce koupaliště v Osíčku

Místo:
Osíčko, Česká republika

Rok ukončení:
2006

Objednatel:
Obec Osíčko

Výše investice celé akce:
13 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Ve stávajícím areálu venkovního koupaliště se nacházel plavecký bazén s vodními atrakcemi, dojezdovou částí pro skluzavku a samostatný dětský bazén s hříbkem.
S ohledem na stáří bylo nutné původní betonovou a popraskanou bazénovou vanu nově vybetonovat a doplnit o přílivové žlábky.
Na úrovni bazénových technologií byl osazen hydraulický systém rozvodu vody, který se nachází ve dně bazénu. O hygienickou úroveň vody se stará automatická chemická úprava bazénové vody, recirkulační čerpadla a čerpadla atrakcí. Tepelné čerpadlo zajišťuje ohřev bazénové vody.
Plavecký i dětský bazén mají nový, keramický obklad.

Základní technické údaje:
Plavecký bazén
Plocha: 560 m2
Objem: 588 m3
Oběhový výkon filtrace: 184 m3/h

Dětský bazén
Plocha: 40 m2
Obestavěný prostor: 16 m3
Oběhový výkon filtrace: 16 m3/h