Projektová činnost

Příprava stavby a projektová dokumentace je nedílnou součástí každého díla. Odborně zpracovaná projektová dokumentace je nositelem důležitých informací a pro investora a zhotovitele je nezbytným dokumentem. Společnost CENTROPROJEKT GROUP má s projektovou činností dlouholeté zkušenosti, které uplatňuje v oblasti investiční výstavby. Pro jednotlivé typy investiční výstavby jsou sestaveny specializované projektové týmy, které zajišťují odbornost a využití nejnovějších technologií v jednotlivých oblastech.

Investiční záměr centroprojekt

1. Investiční záměr

Tento dokument formuluje základní požadavky na stavbu, popř. soubor staveb a požadavky na její přípravu a realizaci.

Právě zde je nutné přesně stanovit cíl celé investice, finanční možnosti, požadavky na funkce.

Záměr pomůže v dalších krocích
Investiční záměr je jedním z podkladů pro řízení a plánování investiční výstavby a podkladem pro vypracování přípravné dokumentace.

Studie Centroprojekt

2. Studie

V této fázi se navrhuje urbanisticko-architektonické řešení. Zahrnuje všechny důležité části stavby, od statiky přes konstrukci budovy a její dispozici až po inženýrské sítě a vyvolané investice.

Studie stavby zohledňuje základní plošné a objemové nároky pro požadované technologické celky.

Výstupem studie je základní dispozice objektu, vizualizace (pro lepší představu investora) a odhad investičních nákladů. Studie často slouží k prezentaci investičního záměru a jako výchozí podklad pro projektovou přípravu stavby.

Atrakce

3. Dokumentace pro uzemní řízení (DUR)

Úkolem této části stavební dokumentace je připravit všechny potřebné dokumenty pro projednání všech souvislostí a případných dopadů připravované stavby.

Podklady pro stavební úřad

Dále je nutné připravit podklady k následnému vydání územního rozhodnutí definující základní vnější vazby stavby.

Atrakce

4. Dokumentace pro stavební řízení (DSP)

Tato část stavební dokumentace je základním stupněm projektu jednoznačně definujícím stavbu z hlediska objemu, konstrukčního a technického řešení.

DSP koordinuje základní koncepci stavební a technologické části stavby a definuje technická řešení dílčích profesních částí projektu.

Hlavním úkolem dokumentace DSP je specifikovat všechny požadavky na plochy, prostor, energie a připravit tak podklad pro stavební úřad a ostatní schvalovací orgány.

Atrakce

5. Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)

Tento stupeň dokumentace se připravuje v případě, kdy je výběrové řízení předepsáno nebo se pro tuto formu zadání rozhodne investor.

Důležitou částí této dokumentace je výkaz výměr, který slouží jako podklad pro nacenění stavby a všech souvisejících částí.

Výchozím podkladem je dokumentace zpracovaná pro vydání stavebního povolení

Atrakce

6. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokumentace pro provádění stavby je podkladem pro samotnou realizaci stavby.

Teprve v této části dokumentace jsou přesně řešeny všechny části stavby.

Dokumentace pro provádění stavby je garantem správného provedení díla. Zpracovává ji projektant nebo dodavatel stavby.

Atrakce

7. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace skutečného stavu je důležitá pro provoz a údržbu, následné opravy či rekonstrukce a podobně.

S předáním stavby předá dodavatel příslušnou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení stavby, atesty, prohlášení o shodě, návody na obsluhu a údržbu).

Dodavatelská činnost

Každá dodávka a montáž bazénových technologií začíná objednávkou u výrobců nebo prodejců zařízení, prvků a materiálů.

Dbáme na efektivitu
V Centroprojektu každý rok analyzujeme ceny na trhu a zkoumáme kvalitu a reference výrobců, podle kterých vybíráme své dodavatele.

Při výběru výrobce jednotlivých komponent pro bazénovou technologii klademe vysoké požadavky na kvalitu výrobku, jeho zdravotní nezávadnost a zda odpovídá platné legislativě.

Projekt - Koordinace - Úspěch
U venkovních realizací je nutná koordinace mezi profesemi a bazénovou technologií.

Vnitřní areály jsou z hlediska koordinace ještě náročnější. Zde je nutné striktně postupovat dle projektové dokumentace. Cestou k úspěšnému dokončení je neustálé upřesňování a časová koordinace vlastního postup s ostatními profesemi.

Montáž bazénové technologie Samotná montáž bazénové technologie je vzhledem ke své náročnosti specifická záležitost. V průběhu montáže je nutné dodržovat technologický postup pro montáž jednotlivých prvků.

Limitujícím faktorem je ve většině případů teplota a vlhkost okolního vzduchu. Lepení PVC potrubí a svařování DLW fólie vyžadují minimální teplotu pro provedení vodotěsného spoje.

Špatné povětrnostní podmínky mohou zapříčinit nucené přerušení prací a následně tak zpozdit termín otevření celého areálu.

Z důvodu všech limitujících parametrů v průběhu realizace tak důsledně dbáme na vhodně připravený harmonogram prováděných prací, který zahrnuje také vliv nepříznivého počasí.

Servis

Pravidelný servis a kompletní údržba bazénů a koupališť je podmínkou pro udržení zdravotní nezávadnosti bazénové vody a jejího křišťálově čistého vzhledu. CENTROPROJEKT GROUP poskytuje provozovatelům vodních areálů kompletní služby v oblasti péče o bazénovou vodu a bazénovou technologii.

U venkovních bazénů provádíme zazimování a odzimování bazénové technologie.

Potřebujete technickou pomoc?

Našim klientům poskytujeme servisní služby i v případě, že dojde k závadě na zařízení bazénové technologie nebo v případě změny kvality vody v bazénu a je nutná naše technická odbornost. Proto Vám nabízíme 3 možnosti pomoci:

Často kladené otázky

Pravidelně kladené dotazy a otázky jsme Vám sepsali do přehledné dokumentace, kterou naleznete zde

Uživatelské přiručky

Pro mnoho našich bazénových technologii máme plně k dispozici několik příruček a návodů. Seznam všech příruček najdete zde

Telefonická podpora

Pokud nenajdete pomoc ani v často kladených otázkách a nebo v uživatelských příručkách, nebojte se nám zavolat na +420 573 038 496. Rádi Vám pomůžeme a pokud to bude nutné, technik za vámi vyrazí osobně.

Bazénové technologie

v Centroprojektu jsou bazénové technologie tou nejdůležitější částí celého návrhu bazénu. Vytvořit kvalitní filtrační systém a nebo zvolit optimální technologii pro bazén je pro nás zásadní a dáváme si záležet na inovacích a zpracování technologii.

Filtrace a dezinfekce bazénové vody

Keramické bazény

Filtrace a dezinfekce bazénové vody je nedílnou součástí každého bazénu. Veřejné bazény jsou vystaveny poměrně velkému znečištění, které je do vody vneseno spolu s návštěvníky bazénu, a proto je nutné vodu neustále filtrovat a upravovat.

Dozvědět se více

Typy bazénů podle jejich kontrukce

Keramické

Keramické bazény

Keramika byla v minulosti nejpoužívanějším materiálem pro povrch hlavně vnitřních bazénů. Keramické obklady nabízejí pestrou škálu barev, která dokáže zvýraznit interiér vnitřních aquaparků. S rozvojem technologie výroby a montážních hmot se stává keramika zajímavým materiálem. Vzhledem k povaze tohoto materiálu a časově omezené odolnosti vůči klimatickým jevům je převážně používán pro kryté bazény. Voděnepropustnost keramických bazénů zajišťuje zpravidla hydrostěrka tj. speciální vrstva pod obkladem.

Foliové

Foliové bazény

Fóliové bazény jsou velmi dobrou alternativou k bazénům nerezovým a keramickým. Fólie používané pro bazény jsou vyztuženy textilií, která zvyšuje mechanickou odolnost fólie proti poškození. Použití fólie pro bazén se velmi osvědčilo na rozdíl od keramiky u venkovních koupališť, kdy bez problému odolává klimatickým vlivům. V porovnání s nerezovým a keramickým bazénem je cenově nejdostupnější. S výhodou se používá u rekonstrukcí, kdy speciální fólie svou pružností eliminuje drobné deformace (trhliny) betonové konstrukce bazénové vany.

Nerezové

Nerezové bazény centroprojekt

jsou v dnešní době již standardně používány jak pro venkovní areály, tak pro vnitřní aquaparky. Vyšší investiční náklady jsou vyváženy dlouhou životností a snadnou údržbou nerezového povrchu. Správná hydraulika vody je zajištěna pomocí dnových rozvodů. Nerezové bazény nabízejí vysoký komfort užitných vlastností, které jsou zdůrazněny integrovanými vodními atrakcemi. Nerezové bazény vzhledem k provedení své konstrukce jsou samonosné. Vyžadují pouze železobetonové pasy, do kterých jsou ukotveny podpěry stěn a dna bazénu, u vnitřních bazénů koordinovanou vazbu na nosné stavební konstrukce.

Vodní atrakce

Všechny atrakce, ať už se jedná o vodní, vzduchové či jiné varianty atrakcí, lákají do aquaparků, koupališť a bazénů nové a nové návštěvníky. Nabízejí různé možnosti využití od relaxace, uvolnění, zábavy, protažení těla až po adrenalinové zážitky a současně pamatují na všechny věkové kategorie. Různé kombinace atrakcí, jejich počet a rozvržení činí spolu s průzračnou a chemicky nezávadnou vodou každý aquapark, koupaliště nebo bazén originálem, kde celé rodiny příjemně stráví volný čas.

  1. 1Skluzavky a tobogány
  2. 2Nerezové skluzavky a tobogány
  3. 3Podvodní atrakce
  4. 4Nadvodní atrakce
Atrakce

Skluzavky a tobogány

Skluzavky a tobogány jsou realizovány ve všech možných variantách, které jsou určeny jak pro malé děti, tak i pro vyznavače adrenalinové jízdy. Z hlediska prostoru jsou skluzavky a tobogány nejnáročnějšími atrakcemi, ale pokud jsou již od začátku součástí plánovaného projektu, velmi zvyšují atraktivitu prostředí. Nejpoužívanějšími materiály pro výrobu skluzavek jsou lamináty a nerezová ocel. Skluzavky a tobogány jsou rozděleny podle konstrukčních parametrů do několika tříd. Jejich konstrukční řešení podléhá přísným bezpečnostním normám..

Atrakce

Nerezové skluzavky a tobogány

Přítomnost tobogánů a skluzavek na koupalištích, v aquaparcích venkovních i vnitřních značí, že návštěvníky čeká zábava a adrenalin, a když jsou to tobogány a skluzavky vyrobené z nerez oceli, přidává se do řady pozitiv moderní desing, výjimečnost a dlouholetá životnost. Přítomnost tobogánů a skluzavek na koupalištích, v aquaparcích venkovních i vnitřních značí, že návštěvníky čeká zábava a adrenalin, a když jsou to tobogány a skluzavky vyrobené

Atrakce

Podvodní atrakce

Podvodní atrakce jsou umístěny uvnitř bazénu. Návštěvníci nemusí opustit bazén, stačí jenom vyhledat příslušnou atrakci a relaxovat.

Atrakce

Nadvodní atrakce

Z nadvodních atrakcí zpravidla stříká nebo přepadá voda zpět do bazénu, svým zajímavým a originálním vzhledem zpestřují prostředí bazénu, nabízejí zábavu a relaxaci.

Prodejna bazénové
technologie

Sháníte bazénová čerpadla pro filtraci vody? Hledáte bazénovou chemii pro čištění bazénu? Obraťte se na prodejnu v budově CENTROPROJEKTu ve Zlíně, kde najdete široký sortiment filtračních systémů, bazénových čerpadel, vysavačů, ozónovou technologii pro dezinfekci bazénu, slanou technologii a další bazénové příslušenství.

Otevírací doba

Aktuální otevírací dobu najdete na stránce Kontakty

Prodejna

Adresa a kontakt

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Telefon: +420 576 004 994

IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541