Bezpečnostní listy

Název: Ke stažení:
AA Plakát CLP pro sklady, tisk
AA Plakát CLP pro sklady, tisk
Alba super
Algicid Modrý_BL R15
Algicid Růžový_BL R15
Algicid super
Amoniak 25 proc roztok
Citronan sodný dihydrát
Čistič gel
Čistič okrajů bazénů
Desinfik Stabil_BL R15
Desinfik_BL R15
Dichroman draselný, normanal
Dichroman draselný
Dusičnan stříbrný
Ethanol 96 proc
Fenolftalein_1 proc
Floccer
Hydroxid sodný 2 mol
Hydroxid sodný, pevný
Chelatonát hořečnato-disodný hydrát
Chlor kapalný
Chlor START_BL R15
Chlor ŠOK tablety_BL R15
Chlor ŠOK_BL R15
Chlorid amonný
Chlorid barnatý dihydrát
Chlorid draselný
Chlorid sodný
Chlorid železitý hexahydrát
Chlórový granulát rychlorozp
Kombi MINI tablety_BL R15
Kombi tablety_BL R15
Kyselina chlorovodíková 35 proc
Kyselina chlorovodíková, normanal 0,2-1 mol_l
Kyselina sírová 96 proc
Kyselina šťavelová, normanal_0.005-0.5_mol_l
MAXI tablety_BL R15
Multifunkční tablety mini
Nitroprussid sodný dihydrát
O-fenantrolin monohydrát
Odpěňovač
Oxi tekutý, starý BL!!!
Peroxid vodíku technický 35 procent
pH MÍNUS granulát_BL R15
pH MÍNUS SUPER_BL R15
pH MÍNUS tekutý_BL R15
pH PLUS sypký_BL R15
pH PLUS tekutý_BL R15
Salicylan sodný
Sanosil SUPER tekutý vločkovač
a zjiskřovač_18_BL R15
Síran di-amonno železnatý hexahydrát, roztok
Síran hlinitý oktadekahydrát
Síran sodný
Síran železnato-amonný hexahydrát, pa
Tekutý vločkovač a zjiskřovač_10_BL R15
Thiosiran sodný pentahydrát
Triethanolamin
Uhličitan sodný bezvodý
Uhličitan sodný
Uhličitan vápenatý
Zazimovač_BL R15