Často kladené dotazy

1.1 Zakalená voda

Zakalení může mít více příčin (přítomnost materiálů, řasy, organický zákal atd.). Postup nápravy:

 1. zkontrolujte správný chod filtrace,
 2. zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru či aktivního kyslíku a upravte je, je-li to nutné,
 3. proveďte chlorový či kyslíkový šok,
 4. po 24 hodinách přidejte tekutý vločkovač.

Jestliže se voda v bazénu nevyčistí ani po 4 – 5 dnech nepřetržitého filtrování při vysoké koncentraci volného chloru nebo aktivního kyslíku, zkuste použít přípravek určený ke stabilizování tvrdosti, který odstraní minerální zabarvení a zákal.

1.2 Zelená voda

Tento problém je způsoben přítomností vodních řas v bazénu, často je doprovázen tvořením slizu na dně a stěnách bazénu. Postup nápravy:

 1. zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru či aktivního kyslíku, chlor (kyslík) je zpravidla působením řas skoro všechen spotřebován,
 2. přidejte přípravek k odstranění řas,
 3. proveďte chlorový či kyslíkový šok, okartáčujte stěny a dno bazénu a odstraňte usmrcené řasy vysátím, nepřetržitě filtrujte,
 4. po 24 hodinách přidejte tekutý vločkovač.

1.3 Hnědá průzračná voda

Voda pravděpodobně obsahuje příliš železa nebo manganu. Postup nápravy:

 1. zkontrolujte a upravte pH,
 2. přidejte přípravek určený ke stabilizování tvrdosti,
 3. nepřetržitě filtrujte,
 4. po 24 hodinách přidejte tekutý vločkovač.

1.4 Voda je nejasná, postrádá jiskru

Postup nápravy:

 1. zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru či aktivního kyslíku a upravte je, je-li to nutné,
 2. přidejte tekutý vločkovač.

1.5 Průzračná zelená voda

Tento stav je pravděpodobně způsoben vysokou koncentrací mědi. Postup nápravy:

 1. zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru či aktivního kyslíku a upravte je, je-li to nutné,
 2. přidejte přípravek určený ke stabilizování tvrdosti,
 3. nepřetržitě filtrujte,
 4. po 24 hodinách přidejte tekutý vločkovač.

1.6 Smaragdově zelená voda

Mrtvé řasy se vznášejí ve vodě a nelze je odfiltrovat. Postup nápravy:

 1. přidejte tekutý vločkovač,
 2. část zhutněných řas ve formě vloček se zachytí ve filtru, část vloček, které klesnou na dno bazénu vysajte bazénovým vysavačem.

1.7 Nemožnost udržet volný chlor (aktivní kyslík) na doporučené úrovni

Postup nápravy:

 1. zkontrolujte pH a upravte ho, je-li to nutné,
 2. po dobu tří dnů ztrojnásobte dávkování chloru či aktivního kyslíku pomocí přípravku určeného ke chlorovému či kyslíkovému šoku,
 3. až koncentrace chloru klesne na 0,5 mg/l, aktivního kyslíku na 15 mg/l, vraťte se k obvyklému dávkování.

1.8 Černé skvrny na stěnách a dně bazénu

Voda byla napadena černými řasami. Postup nápravy:

 1. zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru a upravte je, je-li to nutné,
 2. proveďte chlorový či kyslíkový šok,
 3. přidejte přípravek k odstranění řas,
 4. po 24 hodinách přidejte tekutý vločkovač,
 5. vyčistěte folii pomocí gelového čističe.

1.9 Zelené nebo hnědé skvrny nebo znečištění stěn pod úrovní hladiny a na dně

Tento problém je způsoben minerálními nečistotami, kovovými úlomky, rzí nebo listy. Postup nápravy:

 1. odsátím odstraňte hrubé nečistoty, permanentním magnetem odstraňte kovové úlomky,
 2. pro odstranění skvrn použijte gelový čistič nebo přípravek určený k odstranění vodního kamene.

1.10 Mléčně bílá voda

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku. Postup nápravy:

 1. zkontrolujte pH a upravte ho, je-li to nutné,
 2. proveďte chlorový či kyslíkový šok,
 3. po 24 hodinách přidejte tekutý vločkovač,
 4. preventivně přidejte přípravek určený ke stabilizování tvrdosti.

1.11 Usazování vodního kamene na schůdkách a dně bazénu

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku, které se z vody srážejí ve formě vodního kamene. Postup nápravy:

 1. přidejte přípravek určený ke stabilizování tvrdosti,
 2. vodní kámen odstraňte použitím přípravku k odstranění vodního kamene.

1.12 Dráždění očí a pokožky

Voda má pravděpodobně špatné pH. Postup nápravy:

 1. upusťte část vody v bazénu a dopusťte ji čerstvou vodou,
 2. změřte pH a podle potřeby ho upravte přípravkem, který je určený ke zvyšování či snižování pH.

1.13 Koroze kovových částí

Voda má nízké pH. Postup nápravy:

 1. změřte pH a podle potřeby ho upravte přípravkem, který je určený ke zvyšování pH.