Filtrace a dezinfekce bazénové vody

Filtrace a dezinfekce bazénové vody

Centroprojekt dodal bazénové technologie i pro aquapark OlešnáFiltrace a dezinfekce bazénové vody je v dnešní době nedílnou součástí každého bazénu. Veřejné bazény jsou vystaveny poměrně velkému množství znečištění, které je do vody vneseno spolu s návštěvníky bazénu, a proto je nutné vodu neustále čistit a upravovat.

Samotné čištění není ovšem z hlediska ekonomických nákladů dokonalé, proto je nutné část vody v bazénu pravidelně obměňovat. Množství dopouštěné vody je stanoveno hygienickými předpisy.

Prvním technologickým prvkem v procesu úpravy bazénové vody je akumulační nádrž, která slouží pro vyrovnávání vodního objemu při koupání a jako zásobárna vody pro praní filtrů.

Voda se do nádrže dostává přepadem přes přelivné hrany bazénu. Pomocí přelivných žlábků a plastového potrubí je gravitačně svedena do nádrže. Z konstrukčního hlediska může být akumulační nádrž provedena z různých materiálů (betonová vana s hydrostěrkou nebo fóliovým povrchem, polypropylen).

Za akumulační nádrží jsou zpravidla umístěna oběhová čerpadla s vlasovými předfiltry. Čerpadla nasávají vodu z akumulační nádrže a přepravují ji přes pískové filtry zpět do bazénu. Velmi důležité je navrhnout čerpadla s odpovídajícím výkonem, který zabezpečí i přes tlakové ztráty v systému požadovaný výkon.

Centroprojekt dodal bazénové technologie i pro aquapark OlešnáPískové filtry jsou bezesporu vzhledem ke své velikosti nejviditelnějším prvkem bazénové technologie a zároveň nejdůležitějším v procesu odstraňování mechanických nečistot z bazénové vody. Laminátové pískové filtry montované firmou Centroprojekt splňují ty nejnáročnější kritéria pro filtraci bazénové vody.

Filtrační pískové lože s mocností vrstvy 1 – 1,2 m společně s několika druhy zrnitosti křemičitého písku, případně aktivního uhlí, zajišťuje vysoce účinný proces filtrace vody. Přefiltrovaná voda je po další úpravě přiváděna pomocí dnových trysek nebo dnových rozvodů zpět do bazénu.

Ohřev bazénové vody je v dnešní době nedílnou součástí technologie úpravy bazénové vody. Nejčastějším topným médiem je voda, která může být ohřívána několika způsoby. Moderní provozy využívají kombinaci alternativních zdrojů energie:

 • sluneční kolektory,
 • tepelná čerpadla.

Přenos tepla je pomocí výměníků zapojených do filtračního okruhu.

Centroprojekt připravil projekt koupaliště a aquaparku Ostrava - JihDezinfekce a chemická úprava vody je zpravidla zařazena do procesu úpravy jako poslední fáze. Dle platné legislativy je nutné v České republice provádět dezinfekci bazénové vody u veřejných bazénů chlorem. Nejlepších dezinfekčních účinků s minimalizací provozních nákladů je dosaženo pomocí kapalného chloru v tlakových lahvích.

Další důležitou chemickou úpravou je korekce pH. Pomocí automatického dávkování kyseliny nebo zásady do bazénové vody upravujeme její pH. Posledním přípravkem používaným pro úpravu bazénové vody je flokulant (vločkovač), který se dávkuje do vody přiváděné na filtry. Flokulant způsobí, že malé částice ve vodě vytvoří vločky a ty se zachytí na fitru.

Pro zlepšení kvality bazénové vody instaluje CENTROPROJEKT další přídavné zařízení pro dezinfekci bazénové vody. Nejčastěji se používá ozon a UV lampy nebo jejich kombinace.

Pomocí podpůrné dezinfekce lze eliminovat nežádoucí účinky chlorové dezinfekce jako je například vázaný chlor spojený s chlorovým zápachem. Aplikace těchto zařízení se velmi osvědčila a navzdory vyšším investičním nákladům ji lze doporučit pro všechny bazénové provozy.

Úprava bazénové vody

Existují tři základní metody k úpravě vody ve vašich bazénech. Velmi často se používá jejich kombinace pro zvýšení výsledného efektu.

 • chlor,
 • generátor ozonu,
 • UV lampy.

Chlor

Nejpoužívanějšími chlorovými prostředky k desinfekci vody jsou chlorové tablety, granuláty nebo roztoky. Působí nejen na bakterie, viry a plísně, ale částečně i na řasy.

Centroprojekt dodal bazénové technologie i pro aquapark OlešnáKoncentraci chloru používanou pro soustavnou desinfekci je nutné udržovat mezi 0,3 – 0,5 mg/l. Při ustáleném provozu se koncentrace chloru měří 1 – 2x týdně, při velkém provozu a v období horka častěji. Před měřením koncentrace volného chloru vždy zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH.

Pro běžné chlorování při ustáleném provozu doporučujeme používat chlorovací tablety v maxi nebo mini provedení nebo tzv. kombi tablety. Chlorové tablety obsahují volný chlor v v nejvyšší koncetraci, tzn. s obsahem 90 % chloru.

Tablety jsou tvarově stálé a rozpouštějí se pomalu v průběhu několika dní, zpravidla 6 – 8 dní. Umožňují tedy doplňovat dávkovač chloru nebo skimmer pouze 1x týdně. Rozpouštěním tablety se do vody uvolňuje potřebný chlor.

Obecně platí, že pokud klesne koncentrace chloru pod 0,3 mg/l, je bezpodmínečně nutné dodat novou dávku chlorového prostředku. Potřeba chlorování se mění v závislosti na hodnotě pH, teplotě vody i vzduchu, počtu koupajících se, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek.

Centroprojekt dodal bazénové technologie pro Aqua arénu v ŠamoríněJiž výše zmíněné kombi tablety v sobě slučují trojí účinek. Obsahují chlor pro desinfekci, přípravek proti řasám a vločkovač k odstranění nečistot. Jednoduše a pohodlně dosáhnete účinku, kterého byste docílili pouze postupným dávkováním tří různých přípravků.

Všechny chlorové přípravky se musí při skladování chránit před vlhkostí.

Ozon generátor

Systémy ozonizace se používají ve:

 • veřejných bazénech či aquaparcích, kde se používá KOMBINOVANÝ SYSTÉM (ozon – chlor),
 • vířivých vanách a privátních bazénech se používá PLNÉ OZONIZACE, při které se úplně odbourá použití chemie.

Systém ozonizace je možné včlenit do technologie úpravy vody nejen v nových a rekonstruovaných stavbách, ale i do stávajících technologií.

Veřejné bazény a aquaparky

Centroprojekt dodal bazénové technologie pro Aqua arénu v ŠamoríněVe veřejných bazénech se začíná čím dál více používat úprava vody v kombinaci ozon a chlor. Hlavním důvodem jsou zvýšené nároky na kvalitu vody.

Ozonizační technologie umožní snížit množství dávkovaného chloru, omezuje vznik vedlejších produktů chlorace, čímž odstraní i typický „bazénový zápach“, zamezí šíření různých epidemií a značně snižuje tvorbu řas a plísní.

Vířivky a privátní bazény

Ve vířivkách a privátních bazénech je možné využít PLNOU OZONIZACI, díky které je úprava vody plně bezchlorová.

Ozon jako vysoce účinný dezinfekční prostředek zajistí bakteriologicky nezávadnou křišťálovou vodu.

Koupání ve vodě s nízkou koncentrací zbytkového ozonu je přidanou hodnotou pozitivní terapeutický účinek (viz ozonoterapie).

Výhody ozonizace:

 • Voda nezapáchá chlorem, nevysušuje pokožku, nedochází ke vzniku toxických, případně karcinogenních vedlejších produktů jako při chloraci,
 • ozon zabezpečí dokonalou dezinfekci, ničí viry a bakterie rychle a efektivně,
 • mikroflokulační efekt ozonu zvýší účinnost filtrace,
 • pobyt ve vodě s nízkou zbytkovou koncentrací ozonu má pozitivní terapeutický účinek,
 • koupání je vhodné i pro alergiky a astmatiky,
 • ozonizace radikálně snižuje potřebu výměny vody v celém bazénu,Dodávka bazénové technologie pro Aqualand Moravia zajistil Centroprojektv
 • ozonizace je vhodná i k úpravě vody s vyšší teplotou, kde chlor se stává neefektivním,
 • ozonizace nevnáší cizí látky do vody, jde jen o kyslík, který vodě vrací zpět její původní charakter přírodní pramenité vody.

Dostatečná produkce ozonu v procesu úpravy bazénové vody je pro správné fungování systému rozhodující. Na základě tohoto parametru je nutné zvolit odpovídající typ generátoru ozonu i systému ozonizace.

Množství ozonu, které je potřeba dodat na úpravu bazénové vody se nedá jednoznačně určit, protože závisí na mnoha faktorech:

 • kvalita vody a její teplota,
 • objem bazénu,
 • interval recirkulace.

Všeobecně se doporučuje dávkování ozonu v koncentraci 0,8 – 1,0 mg/l vody při teplotě vody do 28 °C a 1,0 – 1,2 mg/l vody při teplotě nad 28°C. Nevyhnutelné je udržovat pH a to v rozmezí 7,0 – 7,4.

Ozonizace se úspěšně používá i při úpravě vody v přírodních jezírkách a biobazénech.

UV lampy

Generální projektant venkovního koupaliště ve Frýdku-Místku je CentroprojektLikvidační účinek ultrafialového záření na mikroorganismy (bakterie, viry, plísně, řasy) je znám déle než 100 let. V současné době je tato technologie velmi často používána z následujících důvodů:

 • zvyšující se koncentrace škodlivých látek ve zdrojích vod spolu s dezinfekcí pitných vod chemickými přípravky vede k tvorbě nežádoucích vedlejších toxických látek v takto upravené vodě (zejména trihalogenmetanů – THM, chlorečnanů a chloristanů, které jsou na seznamu pravděpodobných karcinogenů),
 • chemicky dezinfikovaná voda vykazuje nežádoucí chuťové a pachové projevy,
 • odolnost populace vůči bakteriálním a chemickým vlivům se neustále snižuje,
 • odolnost nebezpečných organismů (Cryptosporidium parvum, Giardia duodenalis, Legionella pneumophila, a jiných) vůči jiným dezinfekčním metodám a prostředkům narůstá,
 • mikroorganismy v odpadních vodách negativně ovlivňují jednotlivé složky životního prostředí,
 • vysoká pravděpodobnost druhotné kontaminace pitné vody při distribuci na místo odběru (více či méně spletitá cesta vodovodní sítí) vyvolává potřebu jejího bakteriálního zabezpečení.

Výhody dezinfekce UV zářením oproti chemickým prostředkům:

 • snadná instalace a údržba, bezobslužný provoz,
 • přesná kontrola funkce zařízení a požadované účinnosti,
 • šetrná k životnímu prostředí,
 • nevytváří nebezpečné vedlejší produkty dezinfekce (jako THM v případě chlóru, chloritanů v případě chlordioxidu, či bromičnanů v případě ozónu),
 • žádná změna organoleptických (chuťových) vlastností upravované vody,
 • eliminace rizik při zacházení s chemikáliemi.

Dodávka a montáž bazénové technologie

Každá dodávka a montáž začíná objednávkou u výrobců nebo prodejců zařízení, prvků a materiálů pro bazénovou technologii. CENTROPROJEKT GROUP každý rok analyzuje ceny na trhu a zkoumá kvalitu a reference výrobců, podle kterých vybírá své dodavatele. Při výběru výrobce jednotlivých komponent pro bazénovou technologii máme tyto požadavky:

 • kvalitu výrobku,
 • zdravotní nezávadnost,
 • soulad s platnou legislativou.

Projekt koupaliště a bazénové technologie pro areál Zelené Zlín navrhl CentroprojektV případě větších technologických celků je dodávka směřována přímo na stavbu a u menších staveb je využit sklad bazénové technologie a chemie společnosti ve Zlíně-Loukách.

U venkovních realizací je nutná koordinace mezi profesemi a bazénovou technologií z důvodu případné kolize potrubních tras a jejich možného poškození. Vnitřní areály jsou z hlediska koordinace ještě náročnější. Zde je nutné striktně postupovat dle projektové dokumentace a neustále upřesňovat a časově koordinovat vlastní postup s ostatními profesemi.

Samotná montáž bazénové technologie je vzhledem ke své náročnosti specifická záležitost. V průběhu montáže je nutné dodržovat technologický postup pro montáž jednotlivých prvků.

Limitujícím faktorem je ve většině případů teplota a vlhkost okolního vzduchu.

Lepení PVC potrubí a svařování DLW fólie vyžadují minimální teplotu pro provedení vodotěsného spoje. Právě nízká teplota okolí dokáže zapříčinit nucené přerušené prací a následně tak zpozdit termín otevření celého areálu.

Z důvodu všech limitujících parametrů v průběhu realizace je velmi důležité správně vytvořit harmonogram prováděných prací, který zahrnuje také vliv nepříznivého počasí.