Bazénové technologie pro bazén v Šumperku

 

Fotografie z výstavby a vizualizace

Architektonický návrh
Ing. arch. Jaroslav Ševčík, ARCH.Z.STUDIO

Projekt a dodávka bazénových technologií
CENTROPROJEKT GROUP a.s., divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

Realizace
2019 – 2020

Zásadní modernizace včetně rekonstrukce nosných konstrukcí krytého bazénu v Šumperku zahrnuje novou vanu krytého bazénu, tobogánovou věž a wellness.
Akce „Z“ mohou mít negativní vliv na kvalitu stavby
Nosné konstrukce krytých bazénů jsou obecně velmi zatíženy náročným provozem a bazénovou chemií. Pokud nebyly v dřívějších tzv. akcích Z stavební práce provedeny dostatečně kvalitně, zásadně se tím zkracuje životnost celého objektu.
V případě šumperského koupaliště se tyto vady projevily v narušení statiky původní konstrukce a vícenákladech na betonáž nové stropní desky mezi suterénem a hlavní bazénovou vanou.
Původní provedení střechy nahradí pohledové dřevěné vazníky, které ještě více zpříjemní nový prostor krytého bazénu.