Bazénové technologie pro koupaliště v Krnově

Místo:
Krnov, Moravskoslezský kraj, Česká republika

Rok ukončení:
2018

Stupeň zakázky:
projekt bazénových technologií, dodavatel bazénových technologií

Stručný popis stavby:
Ve stávajícím betonovém bazénu byla vybetonována nová bazénová vana s finální těsnící a pohledovou vrstvou z DLW fólie. Původní betonový korpus vykazoval vady netěsnosti a jeho hygienická údržba byla náročná.
Samotný bazén je po rekonstrukci rozdělen na dvě části – rekreační a plaveckou. Samostatný filtrační okruh tvoří dětský bazén.
V hloubce cca 1,1 m pod hladinou je po obvodu bazénu nová bezpečná záchytná plocha šířky 150 mm.

Popis bazénové technologie:
Část bazénových technologií byla umístěna v nové strojovně čerpadel, filtry jsou umístěny venku vedle strojovny. Dávkování chemie se nachází ve stávajících prostorách koupaliště. Na koupališti byla realizována nová akumulační nádrž.
Bazén byl během rekonstrukce doplněn o přelivné žlábky.
Koupaliště má dva samostatné filtrační okruhy – jeden pro plavecký a rekreační bazén, druhý okruh pro dětský bazén.

Filtrační okruh A – plavecký a rekreační bazén:
Celková plocha bazénu: 1 345 m2
Celková objem bazénů: 1 651 m3
Celkový oběhový výkon: Q = 502,4 m3/h
Filtrační rychlost: 40 m3 /h/ m2
Průměr filtrů: 2000 mm
Počet filtrů: 4 ks
Intenzita recirkulace: 3,3 hod.
Akumulace: 120 m3
Kapacita vodní plochy: 383 osob
Povrchová úprava bazénu: fólie

Rekreační bazén:
atrakce: tobogán, skluzavka, lezecká stěna, šplhací síť

Plavecký bazén:
5 startovacích bloků s pěti dráhami

Filtrační okruh B – Dětský bazén:
Celková plocha bazénu: 122 m2
Celková objem bazénů: 48 m3
Celkový oběhový výkon: Q = 70 m3/h
Filtrační rychlost: 35 m3 /h/ m2
Průměr filtrů: 800 mm
Počet filtrů: 4 ks
Intenzita recirkulace: 0,7 hod.
Akumulace: 15 m3
Kapacita vodní plochy: 122 dětí
Povrchová úprava bazénu: fólie
Hloubka: 0,3 až 0,5 m
Atrakce: skluzavky, vodní ježek, deštník