Bazénové technologie pro Univerzitu Palackého

Místo:
Olomouc

Stupeň zakázky:
bazénové technologie pro vnitřní nerezové bazény

Stručný popis:
Plavecký bazén se čtyřmi plaveckými drahami a skokanskými můstky má délku 25m.
Rehabilitační bazén je vybaven vzduchovou masážní lavicí, vzduchovou perličkou ze dna a čtyřmi masážními tryskami.
Ve výcvikovém bazénu je instalován speciální protiproud s možností regulací průtoku.
Na fotografiích je zachycena právě probíhající barvící zkouška, kterou se prověřuje správně navržená hydraulika bazénů.

Technické parametry
Plavecký bazén – okruh A
rozměry: 25×10 m
hloubka: 1,3 – 1,6 m
plocha bazénu: 250 m2
objem bazénu: 370 m3
celkový oběhový výkon: 120 m3/h
teplota vody: 27 °C
kapacita: 50 osob

Rehabilitační/rekondiční bazén – okruh B
rozměry: 4,2×3,6 m
hloubka: 1,1 m
plocha bazénu: 15,1 m2
objem bazénu: 14,2 m3
celkový oběhový výkon: 13 m3/h
teplota vody: 32 °C
kapacita: 5 osob

Výcvikový bazén – okruh C
rozměry: 7×3,6 m
hloubka: 1,2 m
plocha bazénu: 25,2 m2
objem bazénu: 30,2 m3
celkový oběhový výkon: 16 m3/h
teplota vody: 32 °C
kapacita: 8 osob