Dětský bazén na koupaliště v Tišnově

Místo:
Tišnov, Česká republika

Rok ukončení:
2016

Investor:
Město Tišnov

Generální dodavatel stavby:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Třetí etapa rekonstrukce na městském koupališti byla zaměřena na dětské brouzdaliště a novou recirkulační úpravnu vody.
V rámci stavebních prací proběhla demolice stávající železobetonové vany a její nahrazení novou vanou. Část stávajícího objektu pokladen ustoupila novému vstupu a také strojovně pro bazénovou technologii. Do strojovny bazénové technologie pro filtrační okruh jsme dodali a namontovali vícevrstvé pískové filtry, filtrační oběhová čerpadla, dávkovací stanici pro měření a dávkování chemie a čerpadla atrakcí.
Bazén a strojovnu filtrace propojuje potrubí PVC-U a při výstupu ze strojovny byl proveden přechod na potrubí PE (polyetylen). Z tohoto materiálu jsou provedeny veškeré potrubní rozvody, které jsou uloženy v zemi.
Dále jsme dodali kompletní elektroinstalaci a to včetně elektrorozvadeče, propojení jednotlivých zařízení a např. hlídání hladin v akumulační nádrži. Před objektem strojovny byla do země osazena akumulační nádrž z materiálu PP (polypropylen).
Tvar bazénu zůstal stejný, rozměr se zvětšil na současných 20×10 m. Jednou z finálních prací bylo vyložení brouzdaliště bazénovou fólií.
Bazén je rozdělen na 2 části. Spodní část je s nižší hladinou vody je vybavena vodním ježkem a je určena především menším dětem. Horní část bazénu s hloubkou vody 40 cm a s vodním hřibem a skluzavkou je pro větší děti. Všechny atrakce jsou v provedení nerez.
Po dokončení zakázky byly provedeny proplachy, nezbytné zkoušky celé technologie, napuštění bazénu a zaškolení obsluhy.