Projekt rekonstrukce koupaliště ve Velkém Meziříčí

Místo:
Velké Meziříčí, Česká republika

Rok ukončení:
2006

Objednatel:
Město Velké Meziříčí

Výše investice celé akce:
15,5 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Původní úroveň areálu již nevyhovovala současným požadavkům i požadovované atraktivnosti pro veřejnost. Investor proto rozhodl o celkové rekonstrukci koupaliště a instalaci nových vodních atrakcí.
Pro návštěvníky je zde připraven plavecký bazén, nový tobogán s dojezdovou jednotkou, brouzdaliště a cvičný bazén.
Z technického hlediska byla důležitá změna povrchu bazénu. Původní keramický obklad nahradila modrá bazénová fólie. Pro odpovídající hygienickou úroveň byl posílen oběhový výkon filtrační stanice a upravena chemická úprava bazénové vody. Nově instalované bazénové technologie si také vyžádaly novou strojovnu čerpadel a akumulační nádrž.
Všechny vodní plochy jsou napojeny na jeden filtrační okruh. Naopak dezinfekce bazénové vody probíhá zvlášť pro plavecký bazén a společně pro brouzdaliště s cvičným bazénem.

Základní technické údaje:
Plavecký bazén
Plocha: 704 m2
Objem: 880 m2
Oběhový výkon filtrace: 250 m3/h

Dětský bazén
Plocha: 195 m2
Objem: 125 m2
Oběhový výkon filtrace: 42 m3/h

Brouzdaliště
Plocha: 34 m2
Objem: 13 m2
Oběhový výkon filtrace: 8 m3/h