Rekonstrukce koupaliště v Havířově

Místo:
Havířov, Česká republika

Rok ukončení:
2004

Objednatel:
Statutární město Havířov

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a. s.

Investiční náklady:
60 milionů Kč

Stručný popis stavby:
Modernizace venkovního koupaliště zahrnoval rekonstrukci stávajícího rekreačního bazénu technologií vestavěného bazénu.
Pro vyšší atraktivitu pro návštěvníky byla doplněna krátká široká skluzavka a upraveny okolní zpevněné plochy.
V rámci rekonstrukce bazénové technologie bylo instalováno nové filtrační zařízení, úpravna vody a také byly vyměněny venkovní rozvody za plastové u stávajícího 50 m plaveckého a skokanského bazénu.
Součástí rekreačního bazénu je nová akumulační jímka, jímka pro čerpadla a dmychadla atrakcí.
Provoz je řízen centrálním MaR.

Základní technické údaje:
Plavecký bazén
Plocha: 1250 m2
Objem: 1900 m3
Oběhový výkon filtrace: 422 m3/h

Dětský bazén
Plocha: 60 m2
Objem: 23 m3
Oběhový výkon filtrace: 23 m3/h

Skokanský bazén
Plocha: 324 m2
Objem: 1440 m3
Oběhový výkon filtrace: 175 m3/h

Relaxační bazén
Plocha: 1197 m2
Objem: 1316 m3
Oběhový výkon filtrace: 693 m3/h