Zahradní bazén pro velvyslanectví ČR ve Washingtonu

Místo:
Washington D.C., Spojené státy americké

Rok ukončení:
2002

Objednatel:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Stupeň zakázky:
Dodávka a montáž bazénové technologie

Výše investice:
1,2 mil. Kč (bazénové technologie)

Stručný popis stavby:
Výjimečnou prací i referencí je realizace keramického zahradního bazénu s přelivným žlábkem na českém velvyslanectví v USA. Sem jsme dodávali všechny bazénové technologie včetně montáže. Kvalita vody je řízena dávkovačem chemikálií doplněným zařízením pro ozonizaci. Pro zvýšení komfortu a snížení nároků na údržbu byla instalována také lamelová roleta.

Základní technické údaje:
Plocha: 35,7 m2
Objem: 50,0 m3
Hloubka: 1,36 m
Intenzita recirkulace: 2,5 h