Znojmo – Městská plovárna Louka

 

Místo:Znojmo

Rok ukončení:
2023

Investor:
Město Znojmo

Hodnota dodávky Centroprojekt Group a.s.:
cca 24 mil. Kč

Projekt a dodavatel bazénových technologií a wellness:
CENTROPROJEKT GROUP, a.s., divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

Předmětem provedených stavebních prací byla dodávka a montáž bazénové technologie, filtrace a úpravy vody, potrubních rozvodů a technologie atrakcí pro vnitřní nerezové bazény – plavecký, výcvikový bazén, dětské brouzdaliště, whirlpool a ochlazovací bazén. Součástí díla byla dodávka a montáž 8 ks nových pískových filtrů s unikátním filtračním médiem pro zvýšení účinnosti filtrace – skleněnou filtrační náplní, tzv. AFM-Activated Filter s 95% podílem zeleného a hnědého skla. Ohřev vody v bazénech je zajištěn 4 deskovými výměníky o tepelném výkonu 330 kW, 51 kW, 111 kW, 59 kW. Dezinfekce vody v bazénech je zajištěna technologií rozvodu a dávkování plynného chlóru ze stávající chlorovny, která byla rozšířena o chlorové láhve, injektory, zpětné a regulační ventily, nový hlásič úniku chloru. Pro eliminaci vázaného chloru, zvýšení kvality vody a snížení objemů dezinfekčních prostředků, byly do systému zařazeny 4 středotlaké UV lampy o výkonu 329 m3/hod, 21 m3/hod, 130 m3/hod a 61 při 60 mJ/cm2 a dále 4 generátory ozónu o produkci 100 g O3/hod, 8 g O3/hod, 40 g O3/hod, 10 g O3/hod s technologií ozonizace přes akumulační nádrž. Teplo z odpadní vody po praní filtrů se získává zpět pomocí vícenásobného protiproudého deskového výměníku, který předává teplo pitné vodě pro dopouštění bazénů. Bezbariérový přístup imobilních do plaveckého bazénu je umožněn pomocí nerezového zvedáku. Nedílnou součástí předmětu díla byla i dodávka a montáž zařízení wellness (2 parní lázně, 3 sauny, Kneippova lázeň, ledová studna, infralavice, technologie sprch).