Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník

Publikováno 14.2.2016

Na nové bazény, tobogány, wellness prvky a další možnosti aktivního vyžití se mohou těšit malí i velcí návštěvníci.

Areál bazénu Rakovník je ve velice výhodné poloze v rámci urbanistické struktury města Rakovníka. Nachází se u dopravního uzlu veřejné dopravy, v širším centru města. Pro většinu obyvatel města i pro mateřské, základní a střední školy je areál v pěší docházkové vzdálenosti. Nejbližší obdobná nebo větší bazénová zařízení jsou ve vzdálenosti od 30 do 70 km, z tohoto širšího pohledu slouží a bude sloužit bazén v Rakovníku hlavně pro samotné město a spádové území původního okresu.

Městský krytý bazén z urbanistického i stavebního hlediska tvoří komplex se sousední sportovní halou, provozně jsou dnes ale tyto dvě části samostatnými funkčními celky. Krytý bazén se zázemím byl uveden do provozu roku 1983.

Městský krytý bazén v Rakovníku je dlouhodobě v technicky nevyhovujícím stavu vyžadujícím významné zásahy do nosných i nenosných konstrukcí a technického zařízení budovy.

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník

 

Architektonické a provozně dispoziční řešení

Zásadní změnou vzhledu budovy je změna tvaru a siluety střechy nad hlavním 25m bazénem. Dojde k výraznému tvarovému i konstrukčnímu zjednodušení. Toboganová věž se stane výrazným urbanistickým i architektonickým prvkem vnímaným z bližších i vzdálenějších pohledů a bude jednoznačně upozorňovat na sportovně rekreační funkci stavby.

Další změny proběhnou v rámci oken a prosklených ploch v základní fasádě 1.NP. Nové rozvržení oken je navrženo s požadavky na průhledy ven (od whirlpoolu, vodních atrakcí, z odpočívárny), nebo naopak zamezení průhledu (šatny, sprchy, WC, sauny).

S obnovou keramického obkladu v dnešním členění se nepočítá, protože je potřeba zlepšit tepelně izolační a difuzní vlastnosti obvodového pláště budovy. Budova je po navržených stavebních, technických a technologických úpravách hodnocena z hlediska energetické náročnosti (PENB) jako velmi úsporná (B) s měrnou hodnotou 877 kWh/(m2.rok)

Celkové provozní řešení

Návrh počítá s kompletní demolicí vnitřních dispozic i vybavení a s instalací nových dělicích příček včetně kompletního nového technického a provozního vybavení budovy. Využit bude stávající obestavěný prostor budovy, zachován zůstane hlavní bazén 25x15m a výcvikový dětský bazén.

Provoz atrakcí

Atrakcemi jsou prostory saunového světa, toboganová věž, dětské brouzdaliště, whirlpooly a Kneippův chodník. Tyto atrakce jsou uvažovány nad rámec základního vstupného. Vstup bude umožněn turnikety na čip s vyšší sazbou. Provoz šaten a očisty je stejný jako pro vnitřní bazény.

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník

Provoz venkovních bazénů

Venkovní bazény budou provozovány pouze v letní sezóně s přesahy do části jarních a podzimních měsíců. Přesah je umožněn vyhříváním. V rámci letního venkovního koupaliště bude umožněna návštěva bez zakoupení vstupu do vnitřního bazénu, pro tento provoz je navrženo venkovní hygienické zázemí v nové přístavbě.

Provoz fitness a cvičebního sálu

Pro provoz sportovních sálů bude využíváno zázemí bazénů (šatny, sprchy, toalety). V ceně bude přístup do vnitřních plaveckých bazénů (předpokládá se časové omezení).

Termín výstavby, náklady

Předpokládané termíny zahájení výstavby budou upřesněny investorem v průběhu přípravy investice. Zahájení stavby je plánováno na červenec 2017, dokončení by mělo proběhnout v srpnu 2018.

Předpokládané náklady stavební části jsou 121 mil. Kč, technologické části provozní 42 mil. Kč, celková cena by se tedy měla pohybovat okolo 163 mil. Kč.