Jak rekonstruovat bazén z pohledu statika?

Publikováno 16.1.2019

Na veletrhu For Arch 2018 prezentoval ředitel Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost a statik Jan Mičola problematiku „Statiku a stavební řešení starých plaveckých hal a jejich následná rekonstrukce“.

Chybějící povrchová úprava u ocelových prvků

Chybějící povrchová úprava u ocelových prvků

Na největším stavebním veletrhu v České republice byl příspěvek prezentován v rámci konference „Modernizace plaveckých bazénů“.

Jan Mičola tak doplnil témata zatraktivňování a modernizace bazénů o nový pohled – řešení statiky a ochrany ocelových konstrukcí při kompletních proměnách starých a již nevyhovujících areálů.

Proč rekonstruovat starý bazén?

V zásadě ke kompletní obnově letitého bazénu vedou následující důvody:

 • nevyhovující dispozice,
 • špatný konstrukční systém,
 • morální zastaralost,
 • celková neatraktivnost vzhledem k současným požadavkům návštěvníků na tento typ volnočasových staveb.
Kolísavá kvalita výroby

Kolísavá kvalita výroby

Jan Mičola ve své přednášce zdůraznil rozdílný přístup ke stavbě bazénových hal ve druhé polovině 20. století. Nosnou konstrukci tvoří často prefabrikovaný sloupový systém. Jeho změny jsou možné a vhodné jen tehdy, pokud změny dispozic nezasáhnou do umístění sloupů a trámů. Pokud ano, pak je úprava velmi náročná a je nutné zvážit její vhodnost.

Špatný technický stav zařízení

Desítky let používané technické vybavení, jako vzduchotechnická zařízení a rozvody, je zpravidla za limitem své použitelnosti a je nutno je vyměnit.

 

Chybějící povrchová úprava u ocelových prvků

Chybějící povrchová úprava u ocelových prvků

 

Degradace materiálu nosných konstrukcí

Koupaliště a zvláště vnitřní bazény jsou prostředím, které je dlouhodobě vystaveno negativním vlivům, před kterými je nutno stavební konstrukce důkladně chránit.

 

Malé krytí výztuže u železobetonových prvků

Malé krytí výztuže u železobetonových prvků

 

Pokud péče není důsledná, rychleji se dostaví degradace působením agresivního prostředí (chemie) nebo degradace vlivem vlhkosti prostředí.

Potenciální problémy se mohou projevit rychleji díky kolísavé kvalitě výroby, malému krytí výztuže v železobetonových prvcích či v případě ocelových prvků kvůli zanedbané údržbě a poškozené či zcela chybějící povrchové úpravě.

 

Malé krytí výztuže u železobetonových prvků

Malé krytí výztuže u železobetonových prvků

 

Nejčastějším druhem degradace je jeho:

 • karbonatace,
 • koroze způsobená chloridy,
 • síranová koroze,
 • alkalicko-křemičitá reakce kameniva.

Jak ocelové konstrukce chránit?

Jedná se o chemické procesy, jejichž důsledkem je koroze ocelové výztuže, což je elektrochemický proces mezi železem, vodou a kyslíkem.

Principem povrchové ochrany je zabránit této elektrochemické reakci – nátěrem, případně zinkováním (galvanickým, žárovým) nebo obetonováním.

Doporučení pro investory

 1. Nepodcenit přípravu projektu, každé opomenutí nebo snaha ušetřit na přípravě se u rekonstrukcí plaveckých hal mnohonásobně prodraží při realizaci (prodloužení termínů, vícepráce)
 2. Zvážit vhodnost záměru pro daný typ objektu
 3. Počítat v investičním záměru s vícepracemi
 4. Ušetřit značné investiční náklady můžete s kvalitním technickým dozorem investora