Modernizace koupaliště v Chropyni včetně nových bazénových technologií

Zahájení provozu koupaliště v Chropyni

Publikováno 23.6.2008

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného letního koupaliště zahájilo novou sezonu i etapu vodního areálu, které funguje od roku 1970.

Podnětem pro kompletní rekonstrukci koupaliště byl nevyhovující stav a nesplnění základních požadavků vyhlášky č. 135/2004 Sb., která stanovuje požadavky pro provoz bazénů a koupališť. Proto byla zpracována projektová dokumentace řešící modernizaci koupaliště. Stavební část zpracoval Ing. Vladimír Lochman a bazénovou technologii naše projekční kancelář, resp. kolegové z divize aquaparků, bazénů a bazénových technologií. Centroprojekt byl zároveň dodavatelem technologie pro úpravu bazénové vody. Generálním dodavatel byla společnost Rovina a.s. z Hulína.

Nové technologie, lepší koupání

První etapa rekonstrukce začala na podzim roku 2007. Nejdříve byly provedeny veškeré venkovní potrubní rozvody bazénové technologie a úpravy vyžadující dosažení správných hydraulických poměrů v bazénech. Samotná vana velkého a dětského bazénu byla doplněna o přelivné žlábky a dnové rozvody. Druhá etapa začala po zimní přestávce letos na jaře.

V této fázi rekonstrukce byly dokončeny stavební práce na bazénech včetně pokládky bazénové fólie DLW. Proběhla úprava technologických prostor, stávající technologie byla demontována a nahrazena novou výkonnější bazénovou technologií s plastovými filtry a účinnějšími čerpadly.

 

Kvalita a hygienická nezávadnost bazénové vody je nově hlídána pomocí automatické měřící jednotky, která řídí dávkovací čerpadla chemikálií. Jednotka nepřetržitě monitoruje hodnoty sledovaných parametrů ve vzorku vody přiváděné přímo z bazénu. Tato technologie zaručuje bezpečné provozování koupaliště a hygienicky nezávadnou vodu v bazénech.

Zvýšení atraktivity pro děti i dospělé

Oba fóliové bazény byly nově vybaveny vodními atrakcemi. Ve velkém bazénu byly umístěny masážní trysky, masážní lavice, vodní chrliče a dělo a lezecká síť se stěnou. Původní skokanský bazén byl zredukován a přeměněn na divokou řeku, která velice zatraktivnila letní koupaliště. Propojení divoké řeky s hlavní částí velkého bazénu zůstalo zachováno.

 

Dětský bazén byl nově vybaven vodním hřibem a skluzavkou ve tvaru berušky pro nejmenší návštěvníky areálu. Výškovou dominantou areálu je stávající tobogán, který byl vyleštěn a upraven pro dojezd do nového bazénu.

Na provoz a bezpečnost návštěvníků dohlíží kvalifikovaný tým plavčíků, kteří využívají novou plavčíkárnu umístěnou v blízkosti vodní plochy velkého bazénu.

 

Základní parametry bazénů:

Plavecký bazén Divoká řeka Dětský bazén
Plocha: 1040 m2 64 m2 235 m2
Objem: 1450 m3 77 m3 200 m3
Objem akumulace: 96 m3 23 m3

Základní parametry úpravny vody:

Plavecký bazén Divoká řeka Dětský bazén
Velikost filtru: 2350 mm 1400 mm
Počet filtrů: 3 2
Filtrační rychlost: 35 m3/h/m2 39 m3/h/m2
Oběhový výkon: 376 m3/h 77 m3/h 120 m3/h

85 tisíc hodin v roce 1970

Venkovní koupání má v Chropyni dlouholetou tradici. Původní koupaliště bylo otevřeno již v červnu 1970, tedy krátce poté, co byla Chropyně slavnostně povýšena na město.

Jak bylo v tehdejší době zvykem, bylo koupaliště vybudováno pomocí brigádníků, kteří odpracovali celkem 85 000 hodin.