Projekt koupaliště Panorama ve Zlíně

Zlín: Nové koupaliště s tobogány otevřeno

Publikováno 30.5.2011

Zlín se konečně dočkal dalšího koupaliště, tentokrát s krásným výhledem. Název Panorama se tak přímo nabízí.

Projekt koupaliště Panorama ve ZlíněNové koupaliště na Jižních Svazích bylo slavnostně otevřeno 27. května. O přestřihnutí pásky se postaral náměstek primátora Miroslav Kašný.

Koupaliště využívá sklonu terénu

Areál koupaliště je dispozičně rozdělen do několika celků – provozní budova, venkovní zpevněné plochy s bazény, slunící terasy, travnaté odpočinkové plochy a parkoviště s příjezdovou komunikací.

Pro zajištění stability svahu byly navrženy v horní a dolní části areálu pilotové stěny se zpevňujícím torkretovým nástřikem.

V provozní budově jsou navrženy převlékárny, sociální zařízení, sprchy, pokladna, občerstvení, místnost plavčíka s ošetřovnou, technologická místnost s výměníkovou stanicí a místnost úpravny a filtrace vody.

Projekt koupaliště Panorama ve Zlíně

 

Ve venkovních zpevněných plochách jsou umístěny čtyři železobetonové bazény s povrchovou úpravou bazénovou fólií – plavecký bazén 25 m, relaxační bazén, dětský bazén, dojezdový bazén pro skluzavku a tobogán. Pod terasami s bazény jsou slunící terasy jak dlážděné tak travnaté.

Přístup do areálu koupaliště bude po dvouramenném schodišti s osobním výtahem přes pokladnu s turnikety a brankou. Denní kapacita koupaliště je 1200 návštěvníků a cena vstupného bude stejná jako na Koupališti Zelené. Stavba stála 99 milionů korun a osm milionů tvořila dotace Ministerstva financí ČR.