Porovnání vizualizace projektu se skutečným provedením.

Publikováno 19.12.2022

Projektování složitějších technologií  je náročné především na koordinační práce.  U nás k tomu používáme BIM prostředí.
Můžete porovnat vizualizaci projektové dokumentace se skutečností u strojovny bazénové technologie Aquacentrum Vrchlabí.

Pár upřesňujících informácí :

Projekční práce dokončeny 2020

Realizace 2021-2022

generální projektant: Centroprojekt Group a.s.

generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.