Petr Ševela, ředitele divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

Začátek roku 2008 je začátkem samostatné bazénové divize

Publikováno 24.1.2008

Hned z kraje nového roku se odehrála důležitá organizační změna v Centroprojektu – ze střediska bazénů a bazénových technologií se stala plnohodnotná divize.

Při této příležitosti proběhl rozhovor s Petrem Ševelou, který stále pokračuje v pozici vedoucího pracovníka.

Pane Ševelo, co pro Vás osamostatnění v praxi znamená?

Nejprve bych chtěl všem pracovníkům naší divize 5 ještě jednou poděkovat za práci, kterou v minulých letech odvedli. Bez dlouhodobě dobrých výsledků naší práce a bez přispění každého pracovníka bychom nebyli ocenění tím, že ze střediska byla vytvořena samostatná divize 5 Bazény a bazénové technologie.

Bazénové technologie pro termálne centrum GalandiaMoc se toho v naší každodenní práci nezmění a v podstatě to na pracovní výkon nebude mít zásadní vliv, ale považujeme to za velké ocenění naší dlouholeté práce, kterého si nesmírně vážím. Zároveň je to ale velký závazek a velká výzva do budoucna.

Jaká je po personální stránce situace na Vaší – teď už samostatné – divizi?

Myslím, že situace je stabilní. Na divizi jsou pracovníci, kteří se podíleli na vytváření pracovního týmu od začátku a mohou být vzorem pro nové pracovníky. Důležitý je tah na branku a atmosféra, která panuje na pracovišti. V tomto ohledu si stojíme dobře.

V letošním roce půjde do důchodu Jan Zahradník, který ochotně předává své dlouholeté zkušenosti mladým pracovníkům. Jeho podpora nám bude určitě chybět a těžko se bude nahrazovat. Určitě ale nové vhodné pracovníky budeme hledat na pozice projektanta, stavebního technika nebo servisního pracovníka.

Ještě bych zmínil jedno jméno, a to pana Milana Johanidese, který sice není naším kmenovým zaměstnancem, ale my ho tak v podstatě bereme. Chtěl bych mu poděkovat za jeho dosavadní práci a přínos pro naše středisko – dnes již divizi 5. Zejména za jeho pomoc a předávání zkušeností mladším kolegům. Bez této pomoci bychom nebyli zejména v hydraulice a návrhu potrubních rozvodů a čerpadel na takové technické úrovni, jako nyní jsme.

Obecní koupaliště Strání-Květná

 

Jaký byl uplynulý rok pro Vaši divizi?

Kdybych chtěl uplynulý rok jednoduše charakterizovat, pak bych jej označil jako stabilní. Byl bez bez gigantických akcí typu aquapark Ostrava – Jih, ale byl přesto z mého hlediska úspěšný – jak po stránce ekonomické, tak po stránce stabilizace pracovního kolektivu, který je potřeba pro splnění dalších cílů.

Také odbornost našich pracovníků se podstatně zlepšila a podařilo se nám zejména v projekční činnosti dostat na velmi dobrou úroveň.

Velmi krásné akce, na kterých jsme se podíleli, jsou: aquapark v Galantě, další etapy aquaparku v Popradu, koupaliště ve Vlašimi, Bučovicích, Brumově-Bylnici a mnoho dalších.

Jakou perspektivu vidíte před Vaší divizí v letošním roce?

Modernizace koupaliště v Chropyni včetně nových bazénových technologiíMusíme především dokončit zahájené akce, jako jsou koupaliště v Chropyni, koupaliště ve Strání nebo koupaliště ve Veselí nad Moravou. V projekční činnosti jsou to velké zakázky – aquapark v Hradci Králové, koupaliště v Zubří, Bílovci, na Slovensku další etapa Oravice, aquapark v Dolním Kubíně a další. Všechny tyto akce bychom chtěli také dodávat a budeme bojovat o jejich získání.

Jako další hlavní cíle divize pro tento rok bych chtěl uvést následující: být jednička na českém trhu – jak v projektech, tak v dodávkách; s tím souvisí – být odborníky v naší profesi; splnit plán a hospodářský výsledek pro tento rok; a zejména pracovat s lidmi, aby byli hrdí, že pracují ve společnosti Centroprojekt, divize 5.