Jak se připravují bazénové technologie?

Publikováno 16.2.2021

Jak pomůže příprava stavby a projektová dokumentace k realizaci kvalitního bazénu, koupaliště či aquaparku? V tomto článku Vám představíme fáze přípravy bazénových technologií a přínosy tohoto postupu pro investory.

Projektová dokumentace

Odborně zpracovaná projektová dokumentace je nositelem důležitých informací a pro investora i zhotovitele je nezbytným dokumentem.

Pro jednotlivé typy investiční výstavby jsou sestaveny specializované projekční týmy, které zajišťují odbornost a využití nejnovějších technologií v jednotlivých oblastech.

 

 

Příprava stavby ukáže ekonomiku stavby i provozu

Příprava je u výstavby bazénů, koupališť a aquaparků velmi důležitým faktorem, který dá jasné zadání do dalších stupňů projektové dokumentace a ukáže také výši investice.

Dobře zpracovaná studie, kterou by se každá investiční akce měla začít, musí splňovat představy a investiční možnosti investora a také ekonomickou návratnost celé investice.

Vhodným návrhem vodních ploch, atrakcí a technologií lze předejít budoucím ztrátám provozu. Můžeme významně ovlivnit provozní náklady, které mají vliv na ekonomiku celé investice.

 

 

Fáze přípravy stavby a projektové dokumentace

  1. Investiční záměr,
  2. studie,
  3. dokumentace pro územní řízení (DUR),
  4. dokumentace pro stavební řízení (DSP),
  5. dokumentace pro výběr dodavatele (DVD),
  6. dokumentace pro provádění stavby (DPS),
  7. dokumentace skutečného provedení stavby.

Co je obsahem jednotlivých stupňů? Podívejte se na stránku Služby / Projektová činnost, kde jsem obsah každé fáze přehledně rozepsali.

 

 

Dodávka a montáž bazénové technologie

Každá dodávka a montáž začíná objednávkou u výrobců nebo prodejců zařízení, prvků a materiálů pro bazénovou technologii. Vedoucí nákupu Marek Jurák v rozhovoru pro náš firemní časopis Kóta vysvětluje, jaký vliv na termíny mají například svátky ve Španělsku.

Při výběru výrobce jednotlivých komponent pro bazénovou technologii klademe vysoké nároky – nejen na kvalitu výrobku, ale také jeho zdravotní nezávadnost a zda odpovídá platné legislativě.